2 comentarios
 1. 1.Proper implementation of the suppliers and / or services as Facility Management & Services ensures compliance and audits, and therefore our results are based on performance objectives.

  2.You will not have to locate each year to its best third-party provider, and therefore take time to expose and reduce costs, and then implement their needs 100%.

  3.We will be your manager and guarantee services for the life of the contract for proper enforcement and satisfaction, otherwise we devote our time to seek alternatives.

  4.A single speaker, Facility Management & Services know all the centers, not only from a written plan, but from a realistic view of all regardless of physical location.

  5.All service providers are approved before, during and after system (ADD), that is, we assure their compliance, otherwise the only permanent auditing system (SAPU) informs the customer of the proposed corrective action : You Decide.

  6.You are the architect, it is up to you: we will bring the tools and makes us part of the current portfolio.

 2. Garantim

  1.Correcta execució dels proveïdors i / o serveis contractats ja que Facility Management & Services assegura i audita el compliment, i per tant els nostres resultats estan basats en rendiments objectius.

  2.No serà necessari que cada exercici hagi de localitzar al seu millor proveïdor extern, i per tant dedicar temps a exposar i reduir costos, i posteriorment implantar les seves necessitats al 100%.

  3.Serem l’administrador de serveis i li garantim durant la vida del contracte la seva correcta execució i satisfacció, en cas contrari nosaltres dedicarem el nostre temps a buscar alternatives.

  4.Un únic interlocutor, Facility Management & Services coneixerà tots els centres i no només des d’un projecte escrit, sinó des d’una visió real de tots ells al marge de la ubicació física.

  5.Tots els proveïdors de serveis són homologats abans, durant i després (sistema ADD), és a dir, li assegurem el compliment, en cas contrari en el sistema d’auditories permanent únic (SAPU) informarem al client de l’acció correctiva i la proposta : vostè decideix.

  6.Vostè és l’arquitecte és decisió seva: nosaltres li aportem les eines o ens fa partícep de la cartera actual

Deja una respuesta