famase 5444Fa temps que els serveis de Colocation, també coneguts com serveis de Housing, han anat perdent mercat en relació amb altres serveis de més valor afegit com el Hosting dedicat o gestionat; en què el proveïdor de serveis assumeix tota la càrrega financera i ofereix serveis de gestió sobre el maquinari i, fins i tot, sobre el sistema operatiu i les aplicacions. Els serveis de ‹ /span›Colocation han estat en molts casos el primer pas d’un llarg procés d’outsourcing que ha permès fer l’externalització de serveis i processos no estratègics a favor de companyies expertes en la gestió d’aquest tipus d’actius digitals. Això ha permès que el client es dediqui plenament al seu negoci i ha facilitat la transformació dels seus departaments de TU en centres de valor productius. Aquests centres participen de l’estratègia de la companyia i centren els seus esforços no en la gestió dels sistemes sinó en la creació i en la innovació de serveis TI, no només per als seus clients interns sinó també per als clients de la seva empresa, cosa que en molts casos ha suposat una revolució per a la companyia.

No obstant això, ha estat en els últims anys que aquest procés s’ha anat accelerant. Els motius per a això són diversos. En primer lloc, i probablement aquest n’ha estat el motiu principal, la maduresa de les tècniques de virtualizació i l’evolució d’aquesta tecnologia al que s’anomena Cloud Computing. Principalment va ser en la seva forma d’infraestructura com a servei (IaaS) i, més recentment, l’aparició de la nova generació de serveis cloud, Virtual Data center, han provocat que a mesura que les infraestructures de TI s’han anat amortitzant i el consum elèctric s’ha anat convertint en un paràmetre de cost més determinant, molts serveis s’han anat consolidant i s’han migrat a solucions basades en el cloud ofertes directament pel proveïdor de serveis.

En segon lloc, el llarg procés de crisi econòmica i financera en què encara estem immersos ha minat la capacitat d’inversió de les companyies, cosa que ha provocat que en lloc que aquestes adquireixin directament la infraestructura de servidors per a allotjar-la després en el Data centre del proveïdor, l’empresa s’ha contractat directament els proveïdors de serveis mitjançant models financers més beneficiosos, sobretot els que oferixen els serveis de Cloud Computing mitjançant el pagament per ús, adaptant-se totalment a la dimensió i necessitats de la companyia en cada moment. En molts casos, això ha continuat possibilitant el creixement de la companyia i del departament de TI, invertint en el que la companyia és capaç d’obtenir més valor i, per tant, més retorn sobre la inversió.

Finalment, i no menys important, la confiança que han anat adquirint les companyies al llarg del temps en relació amb l’externalització de capes de gestió més altes dels seus sistemes informàtics. Els temps en què l’empresari volia veure els servidors en la seva oficina quan arribava cada matí ja queden lluny; pràcticament tothom ja ha comprès que els riscos de pèrdua d’informació per robatori, incendi o per no tenir una infraestructura elèctrica o climàtica en condicions són molt més bones que els que pressuposa la por de tenir-ho tot allotjat en un Data centre aliè. Avui dia moltes companyies han confiat la gestió dels seus sistemes, sistema operatiu i aplicacions, al seu proveïdor de serveis gestionats. A més, no oblidem una cosa, el desenvolupament de les tecnologies de la informació ha estat tan extraordinari en els últims anys que el desig d’administrar-se els propis sistemes suposa disposar d’un personal altament qualificat i expert en multitud de tecnologies, bases de dades, servidors d’aplicacions, xarxes, seguretat informàtica, per posar-ne solament alguns exemples.

En qualsevol cas, aquest procés ha anat en la direcció d’augmentar l’eficiència econòmica dels serveis i infraestructures de TI, traslladant-los des de l’empresa a un proveïdor de serveis expert i especialista que aprofita les economies d’escala que li suposa donar servei a múltiples clients.

Tot això ha provocat que molts d’aquests proveïdors de serveis de Hosting hagin deixat d’oferir serveis de Colocation o hagin restringit molt la seva oferta, concentrant els seus esforços en serveis de més valor afegit. La realitat és que ara per ara difícilment es contracten serveis de Colocation inferiors a un rack (suport metàl·lic destinat a allotjar equipament electrònic, informàtic i de comunicacions). Els serveis de Colocation han quedat pràcticament destinats a companyies grans que volen allotjar la seva infraestructura física o de cloud privat i que ja disposen de personal qualificat internament per la seva gestió i que el seu rang els ho permet, o bé a proveïdors de serveis que no disposen d’infraestructura pròpia de Data centre i que subcontracten l’espai i els serveis bàsics d’electricitat i clima a altres proveïdors.

Noticia publicada Punt Avui+

Deja una respuesta