La logística és la ciència que s’encarrega de racionalitzar el flux de materials i d’informació, tant interns com externs. Els seus orígens són militars i es remunten a principis del segle XIX. La seva aplicació al món de l’empresa ha permès que aquesta sigui considerada com un ens integral en el qual s’engloben l’aprovisionament, la producció, la distribució (emmagatzematge i transport) que permet coordinar aquestes àrees d’una manera racional i coherent.

La seva funció principal és la de, intentar adequar l’oferta i la demanda, mitjançant uns processos, (el flux de materials i informació), complint les següents condicions:

QUÈ ESPERA UNA COMPANYIA DEL SEU PROVEÏDOR-PARTNER?

 • Productes i serveis de valor afegit davant l’estàndard de mercat,
 • Capacitat en aportació de recursos (tècnics, econòmics i humans),
 • Experiències i habilitat en el disseny de processos, així com capacitat de fixar el saber fer (en sistemes, no en persones),
 • Volum d’activitat i una adequada dimensió d’estructura,
 • Participació en sectors tecnològicament avançats,
 • Seguretat tècnica i jurídica. Tècnica quant a l’habilitat en el desenvolupament del procés (és a dir, garantia de qualitat), i jurídica pel que fa al compliment de la més absoluta legalitat,
 • Orientació de la companyia de tots els seus empleats a aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en les seves operacions amb sistemes que premiïn resultats,
 • Models contractuals per compartir els beneficis de la productivitat.


ELS NOSTRES CONSULTORS LI PROPORCIONEN I ASSEGUREN TOTA LA GESTIÓ DEL PROJECTE

 • Gestió i localització de magatzems i oficines.
 • Outsourcing del control d’estocs & picking.
 • Avaluació prèvia i durant el projecte de control de fluxos.
 • Gestió integral dels recursos humans, tècnics i immobiliaris.
 • Auditories de viabilitat del projecte i posada en marxa.


OBTENINT ELS MILLORS RESULTATS

 • Assessorament estratègic.
 • Disseny de la cadena de subministrament.
 • Planificació, optimització i integració de “lay out” de la cadena de subministraments.
 • Homologació i tenders de proveïdors logístics.
 • Integració d’operacions logístiques.
 • Disseny de xarxes de distribució i aplicació de models de control.
 • Definició de plans estratègics de sistemes d’informació
 • Consulting logístic aplicat a les seves necessitats.